Preskoči site news

Site news

Slika Jelena Lović Režić
obrane diplomskih radova
napisao/la Jelena Lović Režić - Petak, 22. Rujan 2017., 13:48
 

Obrane diplomskih radova će se održati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak 25. rujna 2017.:

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti- predavaonica B1-21:

  • student Petar Coce na temu"ISTRAŽIVANJE DNA DALJINSKI UPRAVLJANIM VOZILIMA" u 10:00 sati
  • studentica Antonija Peroš na temu "SIGURNOST I ODOBALNO GOSPODARSTVO" u 10:30 sati

Pravni fakultet u Splitu:

  • studentica Ines Olić na temu "KAZNENOPROCESNI IMUNITET" u 12:00 sati
  • studentica Magdalena Bikić na temu "MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM POSTUPCIMA" u 12:30 sati


Utorak 26. rujna 2017.
Sveučilišni odjel za ...

Pročitaj ostatak ove teme
(282 riječi)
 
Slika Jelena Lović Režić
OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI UPISUJU II. GODINU
napisao/la Jelena Lović Režić - Petak, 15. Rujan 2017., 13:20
 

Studenti kojima nedostaje ocjena iz kolegija:

- OSNOVE FORENZIČNE BIOLOGIJE

- FORENZIČNA GENETIKA I.

trebaju ostaviti index u referadi do 20. rujna (srijeda) do 14 sati. Profesor Marjanović dolazi popodne pa će potpisat indexe i upisat ocjene.

Studenti kojima nedostaje ocjena iz kolegija:

- ETIKA U FORENZIČNIM ZNANOSTIMA trebaju doći na upis ocjena 22. rujna u 11 sati.

Studenti kojima nedostaje ocjena iz kolegija:

- FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA upis iz tog kolegija će biti nek na zimu.

OSTALE SVE OCJENE TREBAJU BITI UPISANE U INDEX TE SE NE MOŽETE UPISAT U VIŠU GODINU BEZ UPISANIH OCJENA!

UPISI U II. GODINU SU 19., 20. I 21. RUJNA OD 11 DO 14 SATI. SA SOBOM OBAVEZNO PONIJETI INDEX.

 
Slika Jelena Lović Režić
****U P I S I****
napisao/la Jelena Lović Režić - Četvrtak, 14. Rujan 2017., 11:46
 

Radi stvaranja što manje gužve u referadi, organizirali smo upise studenata u određenim terminima. Studenti koji ne mogu doći na dan upis, mogu poslati neku osobu da ih upiše.

Mole se studenti da se pridržavaju točno navedenim datumima i da

NE DOLAZE VAN NAVEDENIH TERMINA:

Studenti koji upisuju I. godinu:

ČETVRTAK: 28. RUJNA 2017. OD 9.00 DO 14.00 SATI 

PETAK: 29. RUJNA 2017. OD 9.00 DO 14.00 SATI

Studenti koji upisuju II. godinu:

UTORAK: 19. RUJNA 2017. OD 11.00 DO 14.00 SATI

SRIJEDA: 20. RUJNA 2017. OD 11.00 DO 14.00 SATI

ČETVRTAK: 21. RUJNA 2017. OD 11.00 DO 14.00 SATI

Studenti koji ponavljaju II. godinu:

(STUDENTI KOJI SU AK. GODINE 2015./16. UPISALI PO PRVI PUT PRVU GODINU STUDIJA FORENZIKE)

SRIJEDA: 27. RUJNA 2017. OD 12.00 DO 14.00 SATI

 

Preskoči dostupni kolegiji

Dostupni kolegiji